Registrácia údajov v obchodnom registri už aj prostredníctvom…

Dňa 01.11.2023 nadobudne účinnosť zákon č. 268/2023 Z. z. ktorým sa mení a…

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4CoKR/27/2018…

Autor: Mgr. Michal Volný, LL.M., partner a advokát, Mgr. Petra Janotová, advokátsky koncipient „[…]…

V hlavnej úlohe dieťa

Rozchod partnerov, či už žijúcich v manželskom zväzku alebo nie, je vždy náročný a bolestivý.…

Legislatívne zmeny a novinky 02/2021

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky, v tomto článku si Vás dovoľujeme:…

Legislatívne zmeny a novinky 01/2021

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky, v tomto článku si Vás dovoľujeme:…

Informácia o zmenách v štátnych príspevkoch pre zamestnávateľov

Dňa 28.10.2020 vláda SR prijala uznesenie, ktorým zmenila niektoré podmienky príspevkov v rámci…

Prehľad nových legislatívnych opatrení v súvislosti s Covid-19

Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o nových legislatívnych opatreniach,…

Prehľad nových legislatívnych opatrení účinných od 17.06.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti…

Prehľad nových legislatívnych opatrení v období 13.05.2020 –…

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti…

Prehľad nových legislatívnych opatrení prijatých dňa 22.04.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti…

Prehľad legislatívnych opatrení prijatých dňa 07.04.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, prostredníctvom tohto e-mailu si Vás dovoľujeme…

Prevod vlastníctva pred rozhodnutím dovolacieho súdu, nemo plus…

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Predkladaný príspevok sa ťažiskovo zaoberá právnymi následkami prevodu…

K výberovým konaniam na funkciu sudcu

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo     Príspevok sa zaoberá nastavením výberových konaní na…

O precedenčnej záväznosti súdneho rozhodnutia (aj podľa Civilného…

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo     Príspevok voľne nadväzuje na problematiku záväznosti súdneho…

O subjektívnej a kasačnej záväznosti súdneho rozhodnutia

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Autor v príspevku analyzuje dva druhy záväznosti súdneho…

Ako od 1. júla 2016 posudzovať dovolania podané…

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Autor sa v príspevku venuje problematike intertemporality právnych…

Náhrada trov konania v pripravovanom sporovom kódexe

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Autor vo svojom príspevku analyzuje riešenie otázky rozhodovania…

K návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového…

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Dňa 15. augusta 2014 bol do medzirezortného pripomienkového…

Absolútna neplatnosť, následky relatívnej neplatnosti a dobromyseľnosť nadobúdateľa

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Absolútna neplatnosť, následky relatívnej neplatnosti a dobromyseľnosť nadobúdateľa   Autor…

Veľké „NIE“ vecnoprávnym účinkom odstúpenia od zmluvy

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Účinky odstúpenia od zmluvy v režime občianskoprávnom sú…

Investície do spoločnej veci – 2. časť

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   V druhej časti príspevku sa autor primárne zaoberá…

Investície do spoločnej veci – 1. časť

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Otázka investícii do veci v podielovom spoluvlastníctve dvoch…

Premlčanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch výlučne podľa…

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo Autor sa v príspevku vyjadruje k nedávno veľmi diskutovanej…

POVEDALI O NÁS KLIENTI