Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4CoKR/27/2018 z 27.02.2019 (spriaznenosť bankového veriteľa)

Autor: Mgr. Michal Volný, LL.M., partner a advokát, Mgr. Petra Janotová, advokátsky koncipient…

V hlavnej úlohe dieťa

Rozchod partnerov, či už žijúcich v manželskom zväzku alebo nie, je vždy náročný…

Legislatívne zmeny a novinky 02/2021

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky, v tomto článku si Vás…

Legislatívne zmeny a novinky 01/2021

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky, v tomto článku si Vás…

Informácia o zmenách v štátnych príspevkoch pre zamestnávateľov

Dňa 28.10.2020 vláda SR prijala uznesenie, ktorým zmenila niektoré podmienky príspevkov v…

Prehľad nových legislatívnych opatrení v súvislosti s Covid-19

Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o nových legislatívnych…

Prehľad nových legislatívnych opatrení účinných od 17.06.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v…

Prehľad nových legislatívnych opatrení v období 13.05.2020 – 22.05.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v…

Prehľad nových legislatívnych opatrení prijatých dňa 22.04.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v…

Prehľad legislatívnych opatrení prijatých dňa 07.04.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, prostredníctvom tohto e-mailu si Vás…

Prevod vlastníctva pred rozhodnutím dovolacieho súdu, nemo plus iuris a § 456 csp

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Predkladaný príspevok sa ťažiskovo zaoberá právnymi následkami…

K výberovým konaniam na funkciu sudcu

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo     Príspevok sa zaoberá nastavením výberových konaní…

O precedenčnej záväznosti súdneho rozhodnutia (aj podľa Civilného sporového poriadku)

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo     Príspevok voľne nadväzuje na problematiku záväznosti…

O subjektívnej a kasačnej záväznosti súdneho rozhodnutia

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Autor v príspevku analyzuje dva druhy záväznosti…

Ako od 1. júla 2016 posudzovať dovolania podané do 30. júna 2016?

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Autor sa v príspevku venuje problematike intertemporality…

Náhrada trov konania v pripravovanom sporovom kódexe

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Autor vo svojom príspevku analyzuje riešenie otázky…

K návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového poriadku

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Dňa 15. augusta 2014 bol do medzirezortného…

Absolútna neplatnosť, následky relatívnej neplatnosti a dobromyseľnosť nadobúdateľa

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Absolútna neplatnosť, následky relatívnej neplatnosti a dobromyseľnosť nadobúdateľa  …

Veľké „NIE“ vecnoprávnym účinkom odstúpenia od zmluvy

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Účinky odstúpenia od zmluvy v režime občianskoprávnom…

Investície do spoločnej veci – 2. časť

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   V druhej časti príspevku sa autor primárne…

Investície do spoločnej veci – 1. časť

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Otázka investícii do veci v podielovom spoluvlastníctve…

Premlčanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch výlučne podľa Obchodného zákonníka?

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo Autor sa v príspevku vyjadruje k nedávno veľmi…

POVEDALI O NÁS KLIENTI