Mgr. Miroslav Páser

Advokát

  • 2003 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
  • 2007 zapísaný ako advokátsky koncipient v Slovenskej advokátskej komore
  • 2011 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore

Jazyková špecializácia:
slovenský jazyk, anglický jazyk

POVEDALI O NÁS KLIENTI

©2021 Valko & Volný, s. r. o.