Firemné údaje

Valko & Volný, s.r.o.

Porubského 2
811 06 Bratislava

IČO: 35 916 192
DIČ: 202 193 1725
IČ DPH: SK202 193 1725