FLASH NEWS

Chápeme, že naši klienti očakávajú profesionálne služby na vysokej úrovni, a presne tak k nim aj pristupujeme. Dbáme na komplexnú starostlivosť, na porozumenie individuálnym potrebám a na aktívny prístup s variantnými riešeniami. Výsledkom je efektívne vybavenie všetkých klientskych záležitostí.

Dokonalá znalosť slovenského právneho poriadku a miestneho podnikateľského prostredia vždy boli a budú základom našej práce. Vďaka úzkej spolupráci s medzinárodným združením advokátskych kancelárií IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK poskytujeme klientom plnohodnotné právne poradenstvo aj v mandátoch s medzinárodným prvkom.

Advokátska kancelária vedená advokátom JUDr. Mariánom Valkom a Mgr. Michalom Volným, LL.M. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1991.

Špecifikujeme sa na oblasti zmluvnej, korporátnej a sporovej agendy, ako aj na vysoko špecifické právne oblasti, ktoré sú predmetom obchodného zamerania našich klientov.

Sústreďujeme sa na zabezpečovanie kompletnej právnej agendy stavebných a developerských spoločností a spoločností podnikajúcich v automobilovom priemysle. Zároveň poskytujeme svoje služby v projektoch „green field“ a „brown field“ investícií na Slovensku.

iusful-logo-onas

Valko & Volný, s.r.o. je súčasťou združenia IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK (IELN) založeného v roku 2003 na spolupráci európskych advokátskych kancelárií.

Viac informácií o IUSFUL najdete tu – https://iusful.com

POVEDALI O NÁS KLIENTI

ČLÁNKY Z NÁŠHO BLOGU