Jana Volná v opäť v televíznej relácii

Naša kolegyňa Jana Volná pravidelne vystupuje v relácii verejnoprávnej televízie, v ktorej objasňuje otázky spojené s rodinným právom a naposledy osobitne otázku vzniku, zániku a vyporiadania BSM.

Well done, Jana 😉

Pozrite si na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057/426244#2545

Ďalšie Flashnews