FLASH NEWS

OBCHODNÉ PRÁVO

  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri každodennej činnosti obchodnej spoločnosti

  • tvorba a pripomienkovanie zmlúv, medzi ktorými dominujú zmluvy uzatvárané pri developerskej a stavebnej činnosti – zmluvy o dielo, zmluvy o združení, nájomné zmluvy

  • poskytovanie komplexných právnych služieb klientovi pri výstavbe a prevádzke veľkého obchodného centra

  • zabezpečovanie korporátnej agendy

Potrebujete poradiť v oblasti obchodného práva?

POVEDALI O NÁS KLIENTI