FLASH NEWS

PRACOVNÉ PRÁVO

  • poskytovanie právnych služieb zamestnávateľom i zamestnancom pri vzniku, zmene a ukončovaní pracovnoprávnych vzťahov

  • komplexné právne poradenstvo poskytované zamestnávateľom v procese prípravy a realizácie organizačných zmien, hromadného prepúšťania, tvorbe kolektívnych zmlúv a komunikácii s inšpektorátmi práce

  • poskytovanie právnych služieb v súvislosti s tvorením vnútorných predpisov zamestnávateľa

  • poskytovanie komplexných právnych služieb v súvislosti s režimom dočasného prideľovania zamestnancov

  • zastupovanie zamestnávateľov, ako aj zamestnancov v súdnych konaniach, ktorých predmetom sú pracovnoprávne spory

  • advokátska kancelária má bohaté skúsenosti v právnom poradenstve klientom pri riešení rôznych neštandardných a problematických situácií vznikajúcich v rámci pracovnoprávnych vzťahov

Potrebujete poradiť v oblasti pracovného práva?

POVEDALI O NÁS KLIENTI