FLASH NEWS

KONKURZNÉ PRÁVO

  • poskytovanie komplexných právnych služieb klientom v procese konkurze a reštrukturalizácie

  • zastupovanie klientov v právnom postavení veriteľov pri prihlasovaní pohľadávok, účasti vo veriteľskom výbore a schôdzach veriteľov, popieraní pohľadávok iných tvrdených veriteľov a zastupovaní klientov v incidenčných, excindačných a iných konaniach súvisiacich s konkurzom

  • úzka spolupráca so správcovskou kanceláriou VMP recovery, k.s., ktorá má bohaté skúsenosti s konkurznými konaniami vedenými na majetok obchodných spoločností, ako aj s osobnými konkurzmi fyzických osôb

Potrebujete poradiť v oblasti konkurzného práva?

POVEDALI O NÁS KLIENTI