JUDr. Marián Valko

Advokát a zakladajúci partner 1982 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave…

Mgr. Miroslav Páser

Advokát 2003 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici 2007 zapísaný…

Mgr. Jana Volná, LL.M.

Advokátka 2004 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave 2004 zapísaná ako…

JUDr. Nina Benkovičová

Advokátka 2014 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 2014 zapísaná…

Mgr. Petra Janotová

Advokátska koncipientka 2013 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 2013…

Mgr. Andrea Homolová

Advokátka 2014 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 2014 zapísaná…

Mgr. Martin Krištofiak

Advokátsky koncipient 2022 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave 2022 zapísaný…

POVEDALI O NÁS KLIENTI

office@valkovolny.sk

+421 2 3231 3820

©2021 Valko & Volný, s. r. o.