OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • poskytovanie právnych služieb v súvislosti s tvorením vnútorných predpisov a inej dokumentácie pre oblasť ochrany osobných údajov
  • príprava a zastupovanie klientov pri vyjednávaní zmlúv o spracúvaní osobných údajov
  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s kontrolami zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR a pri komunikácii s týmto úradom

Potrebujete poradiť v oblasti ochrany osobných údajov?

POVEDALI O NÁS KLIENTI