Valko Marián & partners je súčasťou združenia IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK (IELN) založeného v roku 2003 na spolupráci európskych advokátskych kancelárií. IELN má za cieľ poskytovanie právnych služieb podnikateľom v európskom prostredí. Podieľa sa na vytváraní nových obchodných príležitostí a prispieva k realizácii konkrétnych obchodných zámerov. Sústreďuje sa na silné a nezávislé právne kancelárie v európskych obchodných centrách a udržiava široké spektrum profesionálnych služieb, kontaktov a odborného právneho poradenstva v oblasti zahraničného podnikania.

Valko Marián & partners ako súčasť tohto združenia stavia na profesionálnom prístupe ku klientom a zabezpečuje prvotriedny štandard právnych služieb.

Viac informácií o IUSFUL najdete tu – https://iusful.com

POVEDALI O NÁS KLIENTI

office@valkovolny.sk

+421 2 3231 3820

©2021 Valko & Volný, s. r. o.