FLASH NEWS

Valko & Volný, s.r.o. je súčasťou združenia IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK (IELN) založeného v roku 2003 na spolupráci európskych advokátskych kancelárií. IELN má za cieľ poskytovanie právnych služieb podnikateľom v európskom prostredí. Podieľa sa na vytváraní nových obchodných príležitostí a prispieva k realizácii konkrétnych obchodných zámerov. Sústreďuje sa na silné a nezávislé právne kancelárie v európskych obchodných centrách a udržiava široké spektrum profesionálnych služieb, kontaktov a odborného právneho poradenstva v oblasti zahraničného podnikania.

Valko & Volný, s.r.o. ako súčasť tohto združenia stavia na profesionálnom prístupe ku klientom a zabezpečuje prvotriedny štandard právnych služieb.

Viac informácií o IUSFUL najdete tu – https://iusful.com

POVEDALI O NÁS KLIENTI