Keď osoba rozporuje svoj podpis na zmluve

Sú aj situácie, kedy určitá osoba rozporuje svoj podpis na zmluve. Na zmluve, ktorou sa strany, ktoré ju uzatvorili, predtým spravovali niekoľko rokov. V tomto prípade, ktorý advokátska kancelária Valko & Volný riešila, boli také zmluvy hneď dve.

Náš klient, významná banková inštitúcia, si uplatnil pohľadávky vyplývajúce z takýchto zmlúv. A následne sa dozvedel, že podpis druhej strany na zmluvách vlastne nemá byť podpisom druhej strany. Po spolupráci s viacerými znalcami v odbore písmoznalectvo bol záver jasný – podpisy na zmluvách sú pravé. Klientom uplatnená pohľadávka z daných zmlúv bola tak súdom prvej inštancie, ako aj odvolacím súdom, posúdená ako dôvodná. Prípad tým však neskončil, bol ešte podrobený dovolaciemu prieskumu na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Ten vec v letných mesiacoch tohto roku uzavrel tak, že predchádzajúce rozhodnutia súdov sú správne. Je aj pre nás zadosťučinením, keď sú právne služby poskytované našou advokátskou kanceláriou v prospech jej klientov nielen úspešné, ale pomôžu aj k dosiahnutiu spravodlivosti. Tak, ako tomu bolo v tomto prípade.

 

Ďalšie Flashnews