Najvyšší súd SR vyhovel nášmu dovolaniu

Tešíme sa, že môžeme zdieľať významné výsledky našej práce. Nepochybne medzi ne patrí aj náš aktuálny úspech na Najvyššom súde SR, ktorý vyhovel nášmu dovolaniu v kauze o nároku na náhradu viacmiliónovej škody.

Klient kancelárie Valko & Volný si uplatňuje nárok voči bývalým členom štatutárneho orgánu a banke v súvislosti s výkonom záložného práva k akciám spoločnosti. Prípad je mimoriadne zaujímavý okrem iného aj z dôvodu prehlbovania judikatúry v otázke vymedzenia zodpovednosti štatutárneho orgánu.

Veríme, že tím Michal Volný a Petra Janotová, pracujúci na tomto mandáte, bude úspešne zastupovať klienta aj na ďalších stupňoch vedenia tohto sporu.

 

Ďalšie Flashnews