Nová glosa našich kolegov

V aktuálnom vydaní časopisu Súkromné právo bola publikovaná glosa našich kolegov Petry Janotovej a Michala Volného. Článok reaguje na súdne rozhodnutie súvisiace s konkurzom, v rámci ktorého bola – na základe v úverovej zmluve dojednaných záväzkov a ďalších nástrojov zabezpečujúcich pohľadávky banky – konštatovaná spriaznenosť financujúcej banky s úpadcom. Tento príspevok je našou snahou o vnesenie nového pohľadu na túto kontroverznú tému. Predmetnú glosu si môžete prečítať TU.

Ďalšie Flashnews