Nová webová stránka Ústavného súdu SR

Od 12.01.2024 má (zatiaľ v testovacom režime) Ústavný súd SR novú webovú stránku (www.ustavnysud.sk) , ktorá by mala byť vytvorená v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb a webových sídiel verejnej správy vydaným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V prípade zistenia technických, formálnych či obsahových nedostatkov je možné ÚS SR informovať na mailovej adrese webmaster@ustavnysud.sk.

Webová stránka ÚS SR a najmä dostupnosť rozhodovacej činnosti jedného z dvoch najvýznamnejších slovenských súdov veľmi ovplyvňuje právne prostredie na Slovensku. Preto želáme novému webu ÚS SR, aby napĺňal želaný účel a mal veľa spokojných užívateľov.

Ďalšie Flashnews