Novinka v rodinnom práve – zavedenie inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov

Novelou Civilného mimosporového poriadku a Zákona o rodine, schválenou dňa 4. októbra 2022, sa zavádza ďalší spôsob starostlivosti o dieťa rozvedených/odlúčených rodičov, a to spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Tento nový inštitút má umožniť rodičom, ktorí spolu nežijú, dohodnúť sa o podmienkach starostlivosti o dieťa bez toho, aby im tieto podmienky určil súd. Jedná sa o otázky, ako ktorému rodičovi sa maloleté dieťa zverí do starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a ako má rodič prispievať na výživu dieťaťa.

V našom právnom poriadku tak ku forme osobnej starostlivosti jedného z rodičov a striedavej osobnej starostlivosti pribudne spoločná osobná starostlivosť, pričom všetky tieto formy starostlivosti si majú byť navzájom rovnocenné.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2023.

 

Ďalšie Flashnews