Výročné stretnutie európskych advokátskych kancelárií IUSFUL

Už 20 rokov je naša kancelária súčasťou rodiny európskych advokátskych kancelárií IUSFUL. Od 5. do 7. októbra sa pri príležitosti tohto okrúhleho výročia uskutočnilo v Ľubľane stretnutie zástupcov všetkých členov. Vďaka tomuto podujatiu sme okrem prehĺbenia profesionálnych partnerstiev mali opäť možnosť neformálne stráviť čas so zahraničnými kolegami, ktorí sa počas existencie IUSFUL už stali našimi priateľmi.

 

Ďalšie Flashnews