XII. Ročník medzinárodného sympózia Právo, obchod a ekonomika

Naša kolegyňa Petra Janotová sa minulý týždeň zúčastnila medzinárodného sympózia Právo, obchod a ekonomika organizovaného Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde dňa 26.10.2023 vystúpila s príspevkom týkajúcim sa rizika spriaznenosti bankového veriteľa v insolvenčných konaniach. Vítame možnosť diskusie na danom fóre so zástupcami bankového a iných sektorov o aktuálnych právnych otázkach.

Ďalšie Flashnews