Zrušenie nezákonného vyvlastnenia

Aktuálne sme v konaní týkajúcom sa vyvlastnenia dosiahli zrušenie nezákonného a pre klienta nevýhodného vyvlastnenia nehnuteľností v jeho vlastníctve. K odňatiu a k obmedzeniu vlastníckeho práva môže dôjsť len za splnenia podmienok zakotvených v Ústave SR a v ďalších právnych predpisoch, a to postupom upraveným zákonom. Vyvlastňovací orgán, ako aj vyvlastniteľ sa však v procese vyvlastnenia často dopúšťajú chýb, čo vedie k vydaniu vyvlastňovacieho rozhodnutia zasahujúceho do ústavne garantovaných práv vlastníka nehnuteľnosti.

V danom prípade klient v dôsledku zrušenia vyvlastnenia môže naďalej využívať svoje nehnuteľnosti a nakladať s nimi bez nezákonných zásahov a obmedzení. Sme radi, že aj takýmto spôsobom chránime ústavne garantované práva našich klientov.

 

Ďalšie Flashnews