JUDr. Marián Valko

Advokát a zakladajúci partner

  • 1982 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave
  • 1991 – 2002 zapísaný ako komerčný právnik v Komore komerčných právnikov
  • 2002 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore
  • 1998 – 2007 zapísaný ako konkurzný správca v Registri správcov konkurznej podstaty
  • 2007 – 2010 člen disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory

Jazyková špecializácia:
slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk

POVEDALI O NÁS KLIENTI