JUDr. Nina Benkovičová

Advokátka

  • 2014 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
  • 2014 zapísaná ako advokátska koncipientka v Slovenskej advokátskej komore
  • 2017 rigorózna skúška na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
  • 2021 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore

Jazyková špecializácia:
slovenský jazyk, anglický jazyk

POVEDALI O NÁS KLIENTI