JUDr. Peter Toth-Vaňo, PhD.

Advokát

  • 2003 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave
  • 2006 zapísaný ako advokátsky koncipient v Slovenskej advokátskej komore
  • 2010 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore
  • 2016 rigorózna skúška na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Jazyková špecializácia:
slovenský jazyk, anglický jazyk

POVEDALI O NÁS KLIENTI