Mgr. Jana Volná, LL.M.

Advokátka

  • 2004 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave
  • 2004 zapísaná ako advokátska koncipientka v Slovenskej advokátskej komore
  • 2007 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore
  • 2008 – 2009 postgraduálne štúdium na Univerzite v Edinburghu, Veľká Británia, LL.M. in Commercial Law (obchodné právo)

Jazyková špecializácia:
slovenský jazyk, anglický jazyk

POVEDALI O NÁS KLIENTI