Mgr. Michal Volný, LL.M.

Advokát a partner

  • 2004 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave
  • 2004 zapísaný ako advokátsky koncipient v Slovenskej advokátskej komore
  • 2007 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore
  • 2008 – 2009 postgraduálne štúdium na Univerzite v Edinburghu, Veľká Británia, LL.M. in Commercial Law (obchodné právo)

Jazyková špecializácia:
slovenský jazyk, anglický jazyk

POVEDALI O NÁS KLIENTI