Mgr. Petra Janotová

Advokátska koncipientka

  • 2013 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • 2013 – 2019 právne oddelenie ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
  • 2019 zapísaná ako advokátska koncipientka v Slovenskej advokátskej komore

Jazyková špecializácia:
slovenský jazyk, anglický jazyk

POVEDALI O NÁS KLIENTI