V hlavnej úlohe dieťa

Rozchod partnerov, či už žijúcich v manželskom zväzku alebo nie, je vždy náročný a bolestivý. Avšak rozchod partnerov, ktorí sú zároveň aj rodičmi maloletého dieťaťa, vyžaduje aj úpravu starostlivosti o toto maloleté dieťa a určenie spôsobu výkonu rodičovských práv a povinností. A pokiaľ rozchod partnerov neprebehol ako výsledok konštruktívneho dialógu a vzájomnej dohody, je možné predpokladať, že ani otázka starostlivosti o spoločné…