V hlavnej úlohe dieťa

Rozchod partnerov, či už žijúcich v manželskom zväzku alebo nie, je vždy náročný a bolestivý. Avšak rozchod partnerov, ktorí sú zároveň aj rodičmi maloletého dieťaťa, vyžaduje aj úpravu starostlivosti o toto maloleté dieťa a určenie spôsobu výkonu rodičovských práv a povinností. A pokiaľ rozchod partnerov neprebehol ako výsledok konštruktívneho dialógu a vzájomnej dohody, je možné predpokladať, že ani otázka starostlivosti o spoločné…

Legislatívne zmeny a novinky 02/2021

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky, v tomto článku si Vás dovoľujeme: 1.       upozorniť na povinnosť zapísať do obchodného registra rodné číslo, prípadne iné identifikačné údaje ak rodné číslo nie je pridelené (viac); a zároveň Vás bližšie informovať o: 2.       možnosti podnikateľov, ktorí sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii využiť inštitút tzv.…

Legislatívne zmeny a novinky 01/2021

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky, v tomto článku si Vás dovoľujeme: 1. upozorniť na možnosť „núteného“ výmazu niektorých subjektov z obchodného registra (viac); a zároveň Vás bližšie informovať o: 2. predĺžení núdzového stavu na území SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 (viac); 3. novele Zákona o DPH, ktorá umožňuje dodávateľovi znížiť si základ dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak…

Informácia o zmenách v štátnych príspevkoch pre zamestnávateľov

Dňa 28.10.2020 vláda SR prijala uznesenie, ktorým zmenila niektoré podmienky príspevkov v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ a zároveň predĺžila ich poskytovanie na obdobie do 31.3.2021. Na základe schválených zmien sa v príspevkoch pre zamestnávateľov najmä rozširuje okruh zamestnávateľov, ktorí môžu o príspevky žiadať, ako aj okruh zamestnancov, na ktorých môžu zamestnávatelia príspevky žiadať. Ďalej sa…

Prehľad nových legislatívnych opatrení v súvislosti s Covid-19

Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o nových legislatívnych opatreniach, navrhovaných, resp. prijatých v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19. Vzhľadom na pomerne veľké množstvo a podrobnú úpravu jednotlivých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré sú navrhované, resp. boli prijaté, uvádzame len podstatu vybraných zmien.  Nižšie Vám bližšie priblížime: návrh na oslobodenie…

Prehľad nových legislatívnych opatrení účinných od 17.06.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o prijatých legislatívnych opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19. Vzhľadom na pomerne veľké množstvo a podrobnú úpravu jednotlivých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré boli prijaté, uvádzame len podstatu vybraných prijatých zmien. Nižšie Vám bližšie priblížime: poskytovanie dotácie na…

Prehľad nových legislatívnych opatrení v období 13.05.2020 – 22.05.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o prijatých legislatívnych opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19. Vzhľadom na pomerne veľké množstvo a podrobnú úpravu jednotlivých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré boli prijaté, uvádzame len podstatu vybraných prijatých zmien. Nižšie Vám bližšie priblížime: poskytovanie záruk za…

Prehľad nových legislatívnych opatrení prijatých dňa 22.04.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o prijatých legislatívnych opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19. Vzhľadom na pomerne veľké množstvo a podrobnú úpravu jednotlivých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, ktoré boli prijaté, uvádzame len podstatu prijatých zmien. Nižšie Vám bližšie priblížime: opatrenia proti…

Prehľad legislatívnych opatrení prijatých dňa 07.04.2020

JUDr. Marián Valko Vážení klienti, vážení partneri, prostredníctvom tohto e-mailu si Vás dovoľujeme opäť v stručnosti informovať o aktuálne prijatých opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19. Dňa 28. marca 2020 boli prijaté ďalšie opatrenia Úradom verejného zdravotníctva SR. Rozšíril sa okruh prevádzok, ktoré budú môcť byť od 30. marca 2020 otvorené. Tieto prevádzky však…

Prevod vlastníctva pred rozhodnutím dovolacieho súdu, nemo plus iuris a § 456 csp

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo   Predkladaný príspevok sa ťažiskovo zaoberá právnymi následkami prevodu vlastníckeho práva k veci na tretiu osobu na základe právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu, ktoré je neskôr dovolacím súdom zrušené. Autor sa na pozadí jedného rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v uvedených súvislostiach zamýšľa nad podmienkami aplikácie § 456 Civilného sporového poriadku (do…