V hlavnej úlohe dieťa

Rozchod partnerov, či už žijúcich v manželskom zväzku alebo nie, je vždy náročný a bolestivý. Avšak rozchod partnerov, ktorí sú zároveň aj rodičmi maloletého dieťaťa, vyžaduje aj úpravu starostlivosti o toto maloleté dieťa a určenie spôsobu výkonu rodičovských práv a povinností. A pokiaľ rozchod partnerov neprebehol ako výsledok konštruktívneho dialógu a vzájomnej dohody, je možné predpokladať, že ani otázka starostlivosti o spoločné…

Legislatívne zmeny a novinky 02/2021

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky, v tomto článku si Vás dovoľujeme: 1.       upozorniť na povinnosť zapísať do obchodného registra rodné číslo, prípadne iné identifikačné údaje ak rodné číslo nie je pridelené (viac); a zároveň Vás bližšie informovať o: 2.       možnosti podnikateľov, ktorí sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii využiť inštitút tzv.…

Legislatívne zmeny a novinky 01/2021

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky, v tomto článku si Vás dovoľujeme: 1. upozorniť na možnosť „núteného“ výmazu niektorých subjektov z obchodného registra (viac); a zároveň Vás bližšie informovať o: 2. predĺžení núdzového stavu na území SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 (viac); 3. novele Zákona o DPH, ktorá umožňuje dodávateľovi znížiť si základ dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak…