Náhrada trov konania o vyporiadanie BSM

Súdy pri vyporiadaní BSM náhradu trov konania zvyčajne nepriznávajú, keďže vychádzajú z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR starého 50 rokov (R 42/1972). Toto rozhodnutie uvádza, že v konaní o vyporiadanie BSM neplatí zásada úspechu vo veci, pretože podiely BSM oboch účastníkov majú byť rovnaké. Avšak rozhodovanie súdov v súčasnosti  nie je jednotné, keďže súdy výnimočne náhradu trov konania o vyporiadanie BSM…