Dobrá správa nášho tímu venujúceho sa sporovej agende

Opäť jedna dobrá správa nášho tímu venujúceho sa vo Valko & Volný sporovej agende. V odvolacom konaní krajský súd aktuálne potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktorým bola zamietnutá žaloba proti finančnej inštitúcii zastupovanej kanceláriou Valko & Volný. Tentokrát sa jednalo o spor o náhradu tzv. reflexnej škody vo výške desiatok miliónov eur tvrdenej akcionárom spoločnosti, ktorá bola v zmluvnom vzťahu s naším klientom. Súdy sa pri rozhodovaní kauzy stotožnili s argumentáciou Valko & Volný a naša obrana klienta bola v celom rozsahu úspešná.

Ďakujeme za dôveru a sme radi, že pomáhame chrániť podnikanie našich klientov.

 

Ďalšie Flashnews