Trnavské právnické debaty

V piatok, dňa 22.03.2024, sa na Trnavskej univerzite, Právnickej fakulte, uskutočnila konferencia organizovaná v rámci Trnavských právnických debát.

Témou konferencie bolo predbežné posúdenie sporu a prekvapivé súdne rozhodnutia. V rámci hlavného debatného panelu sa konferencie zúčastnil sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, JUDr. Robert Šorl, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,  JUDr. Martina Valentová, sudca Mestského súdu Bratislava IV, Mgr. Jakub Obert a Mgr. Miroslav Hromada, PhD., sudca Najvyššieho súdu Českej republiky. Okrem nich a okrem zástupcov akademickej obce bol súčasťou diskusie aj značný počet ďalších sudcov z odvolacích súdov a zo súdov prvej inštancie. Na danej konferencii bol aktívne zúčastnený aj náš spolupracujúci advokát, JUDr. Peter Toth-Vaňo, PhD.

Ďakujeme preto Trnavskej univerzite, Právnickej fakulte, za možnosť aktívne sa do diskusie na konferencii zapojiť a aj týmto spôsobom zdieľať názory advokátskej obce. Tešíme sa na budúce obdobné podujatia.

Ďalšie Flashnews