Legislatívne zmeny

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 19.12.2023 viacero legislatívnych zmien, týkajúcich sa verejných financií. Dotkli sa aj zákona o dani z príjmov, zákona o DPH či správnych a súdnych poplatkov. Na tomto mieste vyberáme a osobitne upozorňujeme na tieto:

  • zvýšené možné maximum zdaniteľných príjmov pre zníženú sadzbu dane z príjmu (15 % namiesto 21 %) zo sumy 49.790,- Eur na sumu 60.000,- Eur (prvýkrát možné použiť za rok 2024);
  • zvýšená zrážková daň na dividendy vyplácané fyzickým osobám zo 7 % na 10 % (týka sa ziskov vykázaných najskôr za zdaňovacie obdobie od 01.01.2024);
  • zavedenie minimálnej výšky dane pre právnické osoby aj v prípade vykázania straty;
  • zvýšenie sadzby DPH pre podávanie alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu na štandardných 20 %, takisto od 01.01.2024;
  • zvýšenie viacerých správnych a súdnych poplatkov (tu však je účinnosť až od 01.04.2024).

Ďalšie Flashnews