Úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu

Musí byť súčasťou konania o rozvod aj úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu? Zákon o rodine uvádza, že áno.

Čo ak má však slovenský súd právomoc len na konanie o rozvod manželstva a na konanie o otázke starostlivosti o maloletého právomoc nemá vzhľadom na absenciu podmienky obvyklého pobytu maloletého na území Slovenskej republiky?

Nariadenie Brusel II spolu s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, aplikovanou slovenskými súdmi, dáva jasnú odpoveď. Právomoc slovenského súdu na rozvod manželstva účastníkov konania nezakladá automaticky aj právomoc slovenského súdu na rozhodnutie o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva, ak má toto dieťa v čase začatia konania obvyklý pobyt v inom členskom štáte a nie sú splnené iné podmienky na vznik tejto právomoci tunajšieho súdu v zmysle článku 12 nariadenia Brusel II (t.j. existencia dohody o súdnej právomoci slovenského súdu).

… aj tieto situácie opakovane rieši tím Valko & Volný, ktorý svojim klientom vzhľadom na členstvo v medzinárodnej sieti IUSFUL pomáha doriešiť rodinné situácie presahujúce hranice Slovenska.

 

Ďalšie Flashnews