Zmena formulárov na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra

V nadväznosti na zmeny v oblasti zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti a družstva na Slovensku došlo vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 19/2024 Z. z. k zmene formulárov na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra a k zmene zoznamu listín, ktoré je potrebné priložiť k formuláru na podávanie návrhu na zápis, údajov do obchodného registra, a to s účinnosťou od 01.03.2024. 

Aktuálne formuláre, v znení účinnom od 01.03.2024, môžete nájsť na nasledovnej stránke obchodného registra https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/formulare-or-pre-podania-v-elektronickej-podobe/.

Aktuálny zoznam listín, ktoré je potrebné priložiť k formuláru na podávanie návrhu na zápis, upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z. v znení účinnom od 01.03.2024.

Ďalšie Flashnews