Zrušenie povinných príspevkov do umeleckých fondov

Dňa 01.07.2023 nadobudne účinnosť novela zákona o umeleckých fondoch, ktorou dochádza k zrušeniu povinných príspevkov príjemcov autorských odmien do umeleckých fondov. Znamená to, že napr. vydavatelia literárnych diel, ktorí autorom vyplácajú autorské odmeny, nebudú povinní autorom z ich odmeny zraziť príspevok vo výške 2% ich hrubej odmeny a odviesť ho do Literárneho fondu. V zmysle novely zákona o umeleckých fondoch však autori budú môcť odvádzať do umeleckých fondov dobrovoľné príspevky.

Ďalšie Flashnews