Zmeny v oblasti zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti na Slovensku

Dňa 01.03.2024 nadobudne účinnosť časť zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá prináša zmeny najmä v oblastiach týkajúcich sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti a zmeny jej právnej formy. Zákonom bude zároveň v celom rozsahu nahradená doterajšia úprava zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti, ktorá bude vyňatá z Obchodného zákonníka. Doterajšiu zmluvu…