Advokátka 2014 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 2014 zapísaná ako advokátska koncipientka v Slovenskej advokátskej komore 2021 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore Jazyková špecializácia:slovenský jazyk, anglický jazyk

Advokátska koncipientka 2013 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 2013 – 2019 právne oddelenie ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky 2019 zapísaná ako advokátska koncipientka v Slovenskej advokátskej komore Jazyková špecializácia:slovenský jazyk, anglický jazyk

Advokátka 2014 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 2014 zapísaná ako advokátska koncipientka v Slovenskej advokátskej komore 2017 rigorózna skúška na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 2021 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore Jazyková špecializácia:slovenský jazyk, anglický jazyk

Advokátka 2004 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave 2004 zapísaná ako advokátska koncipientka v Slovenskej advokátskej komore 2007 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore 2008 – 2009 postgraduálne štúdium na Univerzite v Edinburghu, Veľká Británia, LL.M. in Commercial Law (obchodné právo) Jazyková špecializácia:slovenský jazyk, anglický jazyk

Advokát 2003 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici 2007 zapísaný ako advokátsky koncipient v Slovenskej advokátskej komore 2011 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore Jazyková špecializácia:slovenský jazyk, anglický jazyk

Advokát 2003 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave 2006 zapísaný ako advokátsky koncipient v Slovenskej advokátskej komore 2010 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore 2016 rigorózna skúška na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach Jazyková špecializácia:slovenský jazyk, anglický jazyk

Advokát a partner 2004 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave 2004 zapísaný ako advokátsky koncipient v Slovenskej advokátskej komore 2007 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore 2008 – 2009 postgraduálne štúdium na Univerzite v Edinburghu, Veľká Británia, LL.M. in Commercial Law (obchodné právo) Jazyková špecializácia:slovenský jazyk, anglický jazyk

Advokát a zakladajúci partner 1982 ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave 1991 – 2002 zapísaný ako komerčný právnik v Komore komerčných právnikov 2002 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore 1998 – 2007 zapísaný ako konkurzný správca v Registri správcov konkurznej podstaty 2007 – 2010 člen disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory Jazyková špecializácia:slovenský…